top of page

$588/板, 250g (大板)

運費 $50

 

真正北海道產海膽,剛剛才到手又已經俾人打劫咗 D走

 

#店取要講明

 

日本北海道產海膽 250g

HK$588.00價格
冰鮮產品如需訂購,請WHATSAPP聯絡95548887
    bottom of page